Design Thinking
Design Thinking

Werkwijze
Design Thinking als uitgangspunt

Design Thinking is een ‘mindset’, een vorm van aanpak bij het oplossen van vraagstukken in je persoonlijk leven, in bedrijfsleven, in de wereld, en op school. Design Thinking, letterlijk ‘ontwerpdenken’ is gebaseerd op het creatieve proces dat een ontwerper doorloopt bij het zoeken naar het antwoord op een gestelde vraag. In werkelijkheid geeft iedere persoon vorm (ontwerpt) aan zijn/haar eigen leven door te onderzoeken, te ondervinden, keuzes te maken en die vervolgens weer aan te passen of aan te scherpen. Een doorlopend proces.

Design Thinking is een parallel voor persoonlijke ontwikkeling. Ontwerpdenken gaat uit van een doorlopend cyclisch proces, waarin input even belangrijk is als output; de balans wordt gezocht uitgaande van opbrengst voor de leerling. Design Thinking is de vorm van aanpak bij de projecten die we ontwikkelen in samenwerking met vakgebied en scholen. Wat betreft de inhoud van projecten zijn nieuwe vaardigheden (21th century skills) verweven in de vormgeving van de opgaven: aandacht voor samenwerking, communicatie, probleemoplossend vermogen, ict-geletterd­heid, creatief denken, sociale en culturele vaardigheden, kritisch denken etc.

We zetten in op persoonlijke talentontwikkeling als onderdeel van een betere samenleving. In­terdisciplinair denken, studie- en beroepsoriëntatie, flexibiliteit in de omgang met tegenslag en het meebewegen met de toekomst zijn dynamieken op een individueel niveau. In onderwijsprojecten plaatsen we ze in perspectief van de arbeids­markt, de directe leefomgeving, de maatschappij en uiteindelijk het wereldburgerschap.

In 2015 heeft Podium een visueel proefmodel ontwikkeld dat kan worden ingezet voor procesbege­leiding en -analyse van leerlingen. Het model verschaft inzicht aan leerlingen en docenten bij het doorlopen van een dynamisch ontwerpproces. In dit proces zijn verschillende fases te herkennen. Elk proces is echter uniek en kent zijn eigen ‘verloop’; de volgorde en inhoud van stappen zijn verschillend. Doel van het ontwikkelde model is om tijdens en na afloop van een project de aanpak te kunnen organiseren, analyseren en aanscherpen: is er aandacht geweest voor elke fase in het proces, welke onderdelen kosten veel tijd, wat zijn knelpunten, verbeterpunten, waar kunnen leerlingen, docenten of externen een rol spelen? 

We hebben de ambitie dit model door te ontwikkelen en in de toekomst op te nemen als vaste ‘tool’ in procesvormgeving en -begeleiding. Om met een grote groep experts en geinteresseerden na te denken over de innovaties in het cultuuronderwijs organiseerden wij op 14 januari samen met Pier K een bijeenkomst. Het verslag is op deze pagina te downloaden. Ook kunt u hier de toolkit voor ontwerpdenken downloaden. Wil je dit model gebruiken? Neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.