Podium realiseert in samenwerking met scholen voor VO en professionals uit het werkveld projecten op maat. Architectuur, stedenbouw en landschap zijn uitgangspunt voor onderzoek en ontwerp.

De projecten kenmerken zich door een meervoudige vraagstelling, waardoor de leerling meerdere wegen onderzoeken. De kern van de inhoud is te vinden in ruimtelijke vormgeving, van productdesign tot architectuur en stedebouw. De opgaven hebben tot doel jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en hen te stimuleren in het zoeken naar een rol in samenleving, beroepenveld en toekomst.

De opgaven gaan over het kijken naar de ruimte waarin wij leven, onze leefomgeving. In brede zin gaan de opgaven over onze levenshouding.
Elke opgave is op maat samengesteld en kan op verzoek worden aangepast op inhoud, vorm, duur en niveau.

Leeromgeving
Leerlingen werken doorgaans in teams, waarbij elke leerling eigen verantwoordelijkheid krijgt in het doorlopen van het (ontwerp)proces. Leerlingen oefenen in organisatie. Ze stellen bij de start van een project zelf een plan van aanpak op, maken een rolverdeling en planning en stellen die tijdens het proces zo nodig bij.

Het is belangrijk dat er een veilige werkomgeving is waarbinnen de leerlingen in het diepe durven te springen. Opbouwende feedback en positieve reflectie gedurende het proces is belangrijk.

Inputgericht
De projecten zijn hoofdzakelijk inputgericht. Daarbij hoort een proces dat cyclisch is en niet lineair: we gaan er vanuit dat leerlingen in een constant proces zijn, waarbij het resultaat van projecten een ‘tussentijds product’ is. In het proces dat de leerlingen doorlopen is sprake van zowel een professionele groei als een persoonlijke groei. Leerlingen doen vakinhoudelijke kennis en ervaring op en maken zich cognitieve- en niet-cognitieve vaardigheden eigen. Zo is er aandacht voor creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.  Ook is er ruimte voor 21e eeuwse vaardigheden als communicatie en ICT-geletterdheid.

Ontwerpproces
Het ontwerpproces dat de leerling doorloopt is onderdeel van de leerling zelf. Het spreekt de eigen talenten, houding en interesse aan en stelt deze in verhouding tot anderen in de groep. De uitkomst van projecten ligt niet vast, de weg er naar toe is vrij. Samen maak je afspraken over het verloop van het proces (planning). Binnen deze kaders zal iedere leerlingen het proces op een ander manier doorlopen.

De docent is in dit proces geen ‘alleswetende instructor’, maar neemt een nieuwe rol aan. Meer weten over ontwerpdenken? Klik hier.

Rol van de docent
De brede context en interdisciplinariteit van de projecten maakt dat je als docent niet alles kunt weten en vraagt om een andere rol in de begeleiding. Het is belangrijk dat je als docent het procesverloop van een leerling kunt herkennen, begeleiden en daarop te reageren met de juiste input: vragen stellen, informeren, inspireren, faciliteren, in- en uitzoomen, etc. De rol van de docent isdus voornamelijk coachend. Dit vraagt om een open houding, waarbij je de leerlingen begeleidt door hen een spiegel voor te houden. Hier mee onderzoek je samen de voortgang: positie in het proces, de aanpak, procesverloop, inhoudelijke voortgang. Houd hierbij steeds het doel voor ogen en reflecteer: van vraag naar antwoord en het proces dat daartussen ligt.

Door deze nieuwe rol is de docent niet meer bij uitstek de deskundige, en worden leerlingen gestimuleerd zelf te denken. De leerlingen hebben zelf de regie, het eindresultaat is eigen verantwoordelijkheid en het eindproduct is je antwoord op de vraag van de opdrachtgever.