Foto: Shutterstock

Wereldwijd zijn we op zoek naar nieuwe vormen van energie om te voorzien in onze (levens)behoeften: werken, wonen, recreëren. We proberen ons energieverbruik naar beneden te brengen en zoeken naar nieuwe bronnen: energie uit afval, energie uit de natuur (wind, zon, water, aarde) of bijvoorbeeld gebruik van restenergie. Nóg mooier zou het zijn als het ons lukt ‘een cirkel van energie en grondstoffen te sluiten’ (closing the loop), als onderdeel van het toewerken naar een Circulaire Economie.

In onze leefomgeving valt er nog veel te onderzoeken en te verbeteren. Haarlemmermeer is een uitstekend pioniersgebied: innovatie met oog op de toekomst vindt hier plaats. In de weidse polder vormen zich energielandschappen met windmolens en energiegewassen. Woongebieden maken gebruik van zonne-energie en worden geïsoleerd met groen. De agrarische sector experimenteert met restwarmte, aardwarmte en biovergisting. We zetten ons in voor ‘The Blue Economy’, een duurzame wereld.  

Leerinhoud

  • Energie & duurzaamheid
  • Architectuur, stedenbouw, landschap
  • Logistiek en infrastructuur
  • Grondstoffen en afval
  • Wonen, werken en recreëren
  • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  • Mens en leefomgeving

Inspirerende bronnen over het thema ‘energie’