De Diamant - Beukenhorst-West Hoofddorp Haarlemmermeer
leeg kantoorgebouw - Foto: Shutterstock
De Ceuvel - Tekening: De Ceuvel
Kauwgomballenfabriek - Foto: Lingotto
Het Schieblock Rotterdam - Foto: Schieblock

Nederland wordt anders: ruimte is in transitie. Economische, politieke en maatschappelijke beweging heeft z’n weerslag op onze ruimtelijke leefomgeving. Bedrijven zijn vertrokken, werkvormen werden flexibel, nieuwe concepten steken de kop op, er worden andere eisen gesteld aan gebruiksruimte. Leegstand & Herbestemming gaat over de ruimtelijke opgaven die hiervan direct gevolg zijn. In de huidige tijd is behoefte aan nieuwe, flexibele, vaak tijdelijke invulling en bestemming van woon- en werkgebieden die zich in een Tussen Tijd bevinden.

Ook in Haarlemmermeer is ruimte aan transformatie onderhevig: in het winkelcentrum vallen ondernemers weg, in kantorenpark Beukenhorst staan gebouwen leeg en het hart van Nieuw Vennep bestaat voor een groot deel uit restruimte. 

Met netwerk en jongeren zoeken we naar mogelijkheden voor herbestemming en nieuw gebruik: zijn er kansen voor het (tijdelijk) verbouwen van voedsel of grondstoffen, voor collectieve initiatieven, voor bedrijven, professionals en onderwijsinstellingen? Is er ruimte voor start-ups, pop-ups of broedplaatsen? Hoe kunnen we aansluiten bij datgene wat bestaat, waarin ligt de waarde van ruimte? Welke doel- en gebruikersgroepen kunnen we aanspreken en welke behoefte is er?

Toekomstgericht
Met onze blik gericht op de toekomst zoeken we naar nieuwe verbindingen en samenwerking. We gaan het vraagstuk aan door onderzoek, documentatie, dialoog en experiment. Jongeren geven advies, doen ontwerpvoorstellen of ontwikkelen nieuwe concepten.  

Proefstation Hoofddorp
Een voorbeeld van succesvol project waarin dit werd aangepakt is Proefstation Hoofddorp waarin naast vastgoedeigenaren, ondernemers en bestuurders ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs aanwezig waren en een waardevolle rol speelden. Zie www.proefstationhoofddorp.nl 

Leerinhoud

  • Leegstand en herbestemming
  • Tijdelijkheid
  • Doelgroep
  • Leefbaarheid, opwaardering ruimte 
  • Broedplaatsen
  • Start-up
  • Pop-up initiatieven
  • Experiment
  • Recycling en hergebruik
  • Inpassing bestaande ruimte

Inspirerende voorbeelden