TasfotoNL / Shutterstock.com
Schiphol
Nieuwland / Shutterstock.com
Landschapsarchitectuur Schiphol - Foto: W8

Luchthaven Schiphol is een indrukwekkend ruimtelijk ‘apparaat’dat een belangrijk ruimtelijk stempel drukt op Haarlemmermeer. De luchthaven is van grote waarde voor de regio én andersom: Haarlemmermeer en omliggende gemeenten profiteren van werkgelegenheid en toerisme en bieden zelf een uniek ommeland en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.

Een grote luchthaven brengt grote ruimtelijke opgaven met zich mee. Hoe verhoudt Schiphol zich nu en in de toekomst bijvoorbeeld tot andere luchthavens? Hoe ontwikkelt deze voortdurend groeiende luchthaven zich binnen de beperkte ruimte? En wat is de invloed van geluid en uitstoot, die zich niet aan ruimte houden? Hoe geef je vorm aan bereikbaarheid en de vele verkeersstromen in dit knooppunt? Hoe zorgen we voor een goede organisatie van logistiek en een hoge verblijfskwaliteit op de luchthaven?

Welke mogelijkheden zijn er voor duurzame ontwikkeling of nieuw (multifunctioneel) ruimtegebruik? Experimenten met  waterzuivering door algen en het planten van olifantsgras zijn nog maar het begin. En wat dacht je van ‘wayfinding’ op Schiphol: de verwerking en geleiding van massa’s mensen met verschillende nationaliteiten of beperkingen. Hoe vinden mensen hun weg? Er gaan doorlopend grote onderzoeken, samenwerkingen en ontwerpprocessen aan vooraf.

Grote opgaven dus op de luchthaven zelf. En juist de ruimtelijke verbondenheid van Schiphol met de directe omgeving is daarbij van groot belang. Wat kunnen de luchthaven en de Metropo(o)lder voor elkaar betekenen? Unieke ruimte met lucht, water, ruimte, voedsel, innovatie en een uitstekende infrastructuur rond een luchthaven die de verbinding met de wereld maakt. We zoeken naar manieren om te verbinden op vlakken als toerisme en recreatie (de polder om de hoek, fietsen rond de luchthaven, Park21 als recreatieve voorziening voor de metropoolregio), voedselvoorziening (urine uit vliegtuigen voor bemesting van landbouwgrond en levering van lokale producten aan horeca op Schiphol), waterhuishouding (waterberging, kwaliteit en peilbeheer op Schiphol en in de polder) en meer. 

Gebiedsmeerwaarde ontstaat door verbinding met luchthaven en polder, samenwerking en gesprek. Daarom organiseert Podium voor Architectuur jaarlijks een luchthavensymposium, op weg naar een betere luchthavenregio.

Leerinhoud

  • Functioneren van een Luchthaven
  • Ruimtelijke vormgeving, landschap
  • Infrastructuur en verkeersstromen
  • Knooppunten, internationale hubs
  • ‘Airside’ en ‘landside’
  • Logistiek
  • Voedsel
  • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  • Ruimte en mens
  • -Wayfinding

Inspirerende bronnen over het thema ‘luchthaven’