PARK21 als filmdecor
inactief">

PARK21 als filmdecor

inactief">

Deelnemers: circa 150 leerlingen, CKV, Haarlemmermeerlyceum

Thema: landschap, film, storyboard, decor, montage, beeld & geluid

Duur: 5 weken

Opdrachtgever: PARK21, Gemeente Haarlemmermeer

De leerlingen van het Haarlemmermeerlyceum hebben voor het vak CKV de rol van filmmaker op zich genomen. De opdrachtgever Tessel van Toorn van Park21 gaf de leerlingen de opdracht om een filmpje te maken van 21 seconden met als uitgangspunt een locatie in PARK21.

Al jaren werkt gemeente Haarlemmermeer aan een groot landschappelijk plan in het hart van Haarlemmermeer: PARK21. Dit is een nieuwe bestemming waar stad en land elkaar ontmoeten in een metropolitaans park. PARK21 wordt een bijzonder polder-park van maar liefst 1.000 hectare, met veel ruimte voor groen en recreatie.

Bij de opstart van het project hebben de leerlingen een fietstocht gemaakt door Park21 om locaties te spotten voor hun korte film. Plekken die de leerlingen op aanraden van de opdrachtgever hebben bezocht waren onder andere het Pomphuisje aan de Hoofdvaart bij het crematorium; het Eerste deelgebied, uitkijkend over de polder, met het hoogste punt op de zogeheten parklaag bij de speeltuin Kleiland; de Calatrava-bruggen, grenzend aan het park, aan de Hoofdvaart; de mooiste boerderij in PARK21 en de Parklanden aan de Rijnlanderweg.

Aan de hand van de gespotte locaties in PARK21 hebben de leerlingen een storyboard gemaakt om vervolgens terug te gaan naar het park om het filmmateriaal op te nemen. Het beeldmateriaal hebben de leerlingen vervolgens gemonteerd tot een kort filmpje van 21 seconden. De eindresultaten werden aan de opdrachtgever Tessel van Toorn van Park21 getoond in de aula van het Haarlemmermeerlyceum.