Jongeren aan het ontwerpen in een gastles
Product Design- Foto: Shutterstock
Glas - Foto: Shutterstock

We leven in tijd van welvaart en ontwikkeling. Producten worden op grote schaal geproduceerd en op de markt gebracht, terwijl de afvalproductie schrikbarende vormen aanneemt. Weggooien is voordeliger dan repareren. Tegelijkertijd komen we steeds meer te weten over duurzame productontwikkeling en proberen we bewustzijn en juist gedrag te stimuleren.

Voor ruimtelijk vormgevers ligt hier een bijzondere taak. Bij elk nieuw product dat wordt ontwikkeld, kan je je immers afvragen wat dit product specifiek toevoegt aan de eindeloze reeks bestaande producten. Voorziet het nieuwe product in een voorheen onbeantwoorde behoefde, gaat het om een verbetering van een bestaand product? Waarin ligt de (meer)waarde?

Duurzaamheid is steeds vaker een geïntegreerd thema binnen het ontwerpproces. Materiaalkeuze, levensduur, hergebruik, ‘sharing’ en Cradle to Cradle zijn veelgebruikte termen. Met oog op een Circulaire Economie in de toekomst, hebben ontwerpers, producenten en gebruikers een stem in duurzame productontwikkeling. Het betrekken van jongeren bij ontwerpopgaven is daarmee des te belangrijker.

Leerinhouden

  • Productdesign
  • Massacultuur
  • Herontwerp
  • Doelgroep
  • Duurzaamheid
  • Materiaalkeuze
  • Cradle to cradle
  • Hergebruik en recycling producten
  • Circulaire economie

Inspirerende voorbeelden