Transities in Haarlemmermeer | Werklust - Foto: Theo Baart
Aalsmeerderbrug, 1997 - Foto Theo Baart
Bouwlust - Foto: TheoBaart
Beukenhorst-West - Foto: Meerradio

Restruimte & TussenTijd gaat over de tijd waarin we ons begeven en waarin ons vakgebied onderhevig is aan veranderende ontwikkelprocessen. Lange tijd was er een terugloop in ruimtelijke ontwikkeling. Bouwprocessen werden vertraagd, aangepast of geannuleerd. Steeds vaker ontstonden tijdelijke ruimte en restruimte, waar oude functies zijn verdwenen en definitieve nieuwe functies (nog) niet in zicht zijn.

Het uitblijven van bestemming voor deze restruimtes biedt kansen voor tijdelijke initiatieven en ontwerpen in de tussentijd. Tijdelijke inrichting stimuleert de ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid, en kan nieuwe betekenis geven in ruimtelijke, sociale en economische waarde. Tussentijd biedt ruimte voor creativiteit, spontaniteit en experiment, waarmee we mogelijkheden van toekomstig gebruik kunnen onderzoeken.

Opkomst
Succesvolle voorbeelden van tijdelijk gebruik vinden we in de opkomst van stadslandbouw, collectief ondernemerschap, of gebruik van ruimte voor de organisatie van markten en evenementen. Door de ruimte op deze manier terug te geven aan bewoners, ontstaat sociale cohesie. In nieuw vormgegeven processen zoeken we naar toekomstige duurzame manieren van gebiedsontwikkeling en verkennen we samenwerking vanuit een veranderende rolverdeling en -inhoud.

Leerinhouden

  • Restruimte en Tussentijd
  • Tijdelijkheid
  • Doelgroep
  • Braakliggende terreinen
  • Functies en ruimte
  • Leefbaarheid
  • Initiatieven in de openbare ruimte
  • Stadslandbouw
  • Sociale cohesie

Inspirerende voorbeelden