Restruimte Beukenhorst-Zuid en sport Hoofddorp en Haarlemmermeer
sport - Foto: Carve
sport- Foto: Carve
sport - Foto: Shutterstock

Aanwezigheid van sport- en beweegruimtes in onze ruimtelijke leefomgeving is van groot belang. Jong en oud hebben baat bij een gezonde en fitte leefstijl. Waar sportief programma in het verleden vaak verdrongen werd door andere stedelijke functies en terecht kwam aan de randen van de stad of op geïsoleerde plekken, zien we het tegenwoordig steeds meer geïntegreerd in de planvorming bij ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Sport, spel en beweging brengen (inter)actie. Ruimte waar mensen gestimuleerd worden te bewegen, te spelen en te sporten kenmerkt zich door dynamiek en verblijfskwaliteit. Steeds meer aandacht is er ook voor de sociaal-maatschappelijke rol van sport en spel. Sport- en spelruimte dienen dikwijls als ontmoetingsplek en worden verbonden aan of gecombineerd met ander stedelijk programma en andere doelstellingen.

Haarlemmermeer
Ook in Haarlemmermeer heeft ‘bewegen’ de aandacht. Er wordt geïnvesteerd in sportieve ondernemingen, informatievoorziening en evenementen. Inpassing van programma in onze ruimtelijke leefomgeving verdient aandacht. Bij vormgeving van ruimte worden sportdeskundigen, vormgevers, architecten, beleidsmakers en gebruiker betrokken. Waar de werelden van sport en ruimte samen komen stellen we ons vragen als ‘Wat is de betekenis van sport als lifestyle voor onze ruimtelijke leefomgeving?, Hoe is architectuur in te zetten als icoon voor beweging?, Kan sport de verbindende factor zijn tussen verschillende programma’s als wonen, werken en infrastructuur? Waar ontstaat waarde vanuit nieuwe verbindingen?

Leerinhoud

  • Sport en spel
  • Doelgroeponderzoek
  • Belang van sport en spel, bewegen
  • Stimuleren van gezonde en fitte levensstijl
  • Bewegen in de openbare ruimte
  • Interactieve, dynamische ruimte
  • Ontmoetingsplekken

Inspirerende bronnen