Sportplek voor jongeren in de Fruittuinen
inactief">

Sportplek Fruittuinen (Pre-meesterproeven)

Ontwerp een actieve en sportieve plek voor jongeren

inactief">

Deelnemers: 9 leerlingen, 4 HAVO Technasium – Kaj Munk College

Thema: leefomgeving, ontmoeting, sport, recreatie, jongeren, Open Proces

Duur: 4 maanden

Opdrachtgever: Hoofddorp Centraal, Podium voor Architectuur

In 4 HAVO gingen de Technasium-leerlingen van het Kaj Munk College op zoek naar een opdrachtgever. 2 groepjes leerlingen hebben daartoe het Podium voor Architectuur benaderd als opdrachtgever voor een ontwerpopgave. Naar aanleiding van deze vraag heeft het Podium in samenwerking met Hoofddorp Centraal de onderstaande actuele opdracht geformuleerd.  

Opdracht
Ontwerp een actieve en sportieve ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de Fruittuinen

Context
Hoofddorp Centraal  en het Podium voor Architectuur zoeken jongeren die willen mee ontwerpen aan een ontmoetingsplek in de fruittuinen bij Hoofddorp. Hoofddorp Centraal is op zoek naar ideeën voor een actieve en sportieve ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De input van jongeren voor een sportplek in de Fruittuinen wordt meegenomen in het uiteindelijke ontwerp, zodat er een plek gerealiseerd kan worden dat goed aansluit bij de doelgroep en dus ook gebruikt kan worden door deze doelgroep.

Ontwerpworkshop
Maandagavond 6 maart vond in Hoofddorp Centraal een ontwerpworkshop plaats voor jongeren die konden meedenken over een sportplek in de Fruittuinen bij Hoofddorp. Via social media stroomden er vooraf al wat mooie ideeën binnen. Zo'n 20 jongeren  kwamen op de workshop af. Door middel van speed dates (jongeren met deskundigen) werden ideeën geïnventariseerd en besproken, waarna deze, soms ondersteund met schetsen, aan elkaar gepresenteerd werden.

Afronding en vervolg
Inmiddels hebben beide groepjes hun pre-meesterproef op school afgerond en in de gymzaal van Hoofddorp Centraal gepresenteerd aan de betrokken experts, waaronder de Gemeente en Sportservice, in de gymzaal van Hoofddorp Centraal.. De leerlingen willen graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen van de sportplek voor jongeren, daarom zullen zij in hun examenjaar verder gaan met het dooronderzoeken en ontwerpen van hun ontwerp.