De projecten van Leren in de Metropo(o)lder worden ontwikkeld op basis van actualiteiten en beweging in het de beroepspraktijk en samenleving, gerelateerd aan het profiel van de school. Vaak raken de opgaven aan diverse thema’s.

Het uitgangspunt is altijd het vakgebied van de ruimtelijke inrichting, onze leefomgeving. Vanzelfsprekend hoort daarbij de verbinding met andere vakgebieden om de kwaliteit en realiteit van projecten te waarborgen. Leerlingen kijken naar een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en komen zo tot een eigen visie op het onderwerp.

Duurzaamheid beschouwen we als integraal onderdeel van de opgave, op weg naar een circulaire economie. Afhankelijk van de opgave specificeren we dit begrip en is het in meer of mindere mate een nadrukkelijke vereiste in de opdracht.

Door te klikken op onderstaande thema’s vindt je een beschrijving van het onderwerp en bijbehorende vraagstukken.