In de Metropo(o)lder vinden grote en belangrijke innovaties plaats op gebied van voedsel en circulaire economie. Op diverse schaalniveaus wordt gewerkt aan vernieuwing. Er ontstaan initiatieven en nieuwe verdien- en bedrijfsmodellen, waarmee we proberen in te spelen op het Haarlemmermeer van de toekomst. De uitdaging ligt in samenwerking en delen van kennis en kunde op grote schaal, om zo Haarlemmermeer op de kaart te zetten.

Koffiedik en urine uit het vliegtuig kan worden gebruikt voor de teelt van oesterzwammen of bemesting van het land. Met Oergraan van lokale boeren maken molenaars en bakkers uit de regio brood. We onderzoeken manieren van stadslandbouw en kijken hoe voedselproductie een positieve rol kan spelen bij andere vraagstukken als leegstand, duurzame energie, gezondheidszorg en kwaliteit van onze leefomgeving.

De agrarische laag van Haarlemmermeer is steeds meer verbonden met ondernemers, horeca, ontwikkelaars, bewoners, beleidsmakers, luchthaven. Samen zoeken we naar duurzame, passende oplossingen die winst leveren voor Haarlemmermeer en regio.

Leerinhoud

  • Voedsel
  • Flora en Fauna, biodiversiteit
  • Landschap
  • Voedselproductie, landbouw, agrarische sector
  • Recreatie
  • Mens en leefomgeving
  • Verticaal groen
  • Stadslandbouw
  • Duurzame ontwikkeling
  • Samenwerking, participatie

Inspirerende bronnen over het thema ‘voedsel’: