Who Cares
inactief">

WHO CARES?

Project met Atelier Rijksbouwmeester

inactief">

Deelnemers: leerlingen 4 vwo ANW (3 klassen)- Herbert Vissers College

Thema: Leefomgeving, huisvesting, zorg, ouderen

Duur: 4 maanden

Opdrachtgever: Atelier Rijksbouwmeester

Op het Herbert Vissers College werd van april tot en met juli 2017 gewerkt aan de prijsvraag ‘WHO CARES?’ De prijsvraag was uitgeschreven door Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De prijsvraag is vertaald naar een vergelijkbare opgave voor leerlingen uit 4 vwo. De leerlingen werkten aan deze opgave in plaats van de standaard lesmethode. Dit paste binnen het curriculum en bovendien stelde deze prijsvraag een belangrijk en actueel maatschappelijk én ruimtelijk vraagstuk aan de orde.

Op 13 april gaf opdrachtgever Marcel van Heck namens Atelier Rijksbouwmeester een toelichting op de opgave. Erik Zwart, bestuurder van PCSOH, gaf op op donderdag 11 mei de leerlingen informatie over de huisvesting van ouderen op dit moment in de regio Haarlemmermeer. De leerlingen kregen daarna op 22 mei een Design Thinking workshop ter ondersteuning van het ontwerpproces. Op donderdag 1 juni gaf architect Milad Pallesh (Workshop Architecten) vervolgens twee gastlessen met verschillende voorbeelden uit de architectuur. Ter inspiratie presenteerde hij zijn afstudeerproject Pairi Dæza: een voorbeeld van hoe architectuur een rol kan spelen in het stimuleren van informele zorg.

Opdracht:
Op welke manier zouden wij ouderen en de toekomstige samenleving in de Haarlemmermeer moeten huisvesten?

Ontwerp op basis van je bevindingen een leefomgeving die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en tegelijkertijd een betere woonomgeving oplevert voor iedereen. Het voorstel gaat om meer dan aanpassingen van woningen, maar het gaat ook om nieuwe vormen van wonen en samenleven een plek te geven. De ontwerpoplossing is flexibel, duurzaam en toekomstgericht.  De opdrachtgever heeft aangegeven dat de leerlingen een ontwerp moeten maken voor het project alsof het van start gaat in 2025, gericht op de steeds ouder wordende doelgroep van 65+.

Aanleiding:
Nog nooit waren er zoveel mensen 65 jaar en ouder en nog nooit woonden zo veel mensen alleen. In de zorg voltrekken zich eveneens ingrijpende veranderingen. De overheid doet een flinke stap terug en verwacht van de burgers meer zelfredzaamheid. Ook van ouderen en kwetsbare mensen in buurten waar de sociale structuur niet zo solide is. Mantelzorg is sowieso niet vanzelfsprekend. Veel ‘nieuwe’ senioren doen er zelf alles aan om gezond te blijven en zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen; zij zijn gehecht aan hun plek. Toch is het voor hen soms knap lastig om zich in de vertrouwde buurt te handhaven.

Met de prijsvraag WHO CARES wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om de wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren een goede stad is voor iedereen.

Het gaat om meer dan aanpassing van woningen. Al bestaat inmiddels omstreeks veertig procent van de huishoudens uit één persoon, terwijl het merendeel van de naoorlogse woningen gebouwd is voor gezinnen. Het gaat ook om de inrichting van de openbare ruimte, om het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan van tweedeling in de samenleving. Om nieuwe vormen van wonen en samenleven een plek te geven. In leegstaande gebouwen van zorgorganisaties, kerken en ander maatschappelijk vastgoed liggen kansen voor nieuwe sociaal betekenisvolle plekken.

Bronnen:
- Prijsvraag Who Cares 

Website ‘Nederland wordt anders’

- Tegenlicht uitzending ‘De doorbraak van duurzaam’ 13 maart 2016

- Knarrenhof 

- Dezeen: Haptic design elderly housing Norway