New communities in de toekomst
Foto: Shutterstock

Hoe wonen, werken en recreëren wij in de toekomst? Als (landschaps)architect, stedenbouwkundige of ruimtelijk ontwerper werk je aan de ruimtelijke leefomgeving van nu en de toekomst. Een openbare ruimte, gebouw of meubel dat je nu ontwerpt zal over tientallen jaren misschien nog steeds bestaan en gebruikt worden – op dezelfde manier of anders. Daarom is het belangrijk dat een ruimtelijk ontwerper of architect onderzoek doet naar de behoeftes van deze tijd maar ook naar die van de toekomst.

De afgelopen jaren begaven we ons in een tijd van transitie. Door veranderend economisch en politiek klimaat en nieuwe maatschappelijke opgaven als de toestroom van vluchtelingen, liggen er nieuwe en andere opgaven. Voor vormgevers van ruimte betekent het dat zij zoeken naar flexibele oplossingen, vaak vanuit de bestaande situatie. We ontwerpen voor nu én later: plannen moeten aangepast of bijgesteld kunnen worden en tegelijkertijd duurzaam zijn. We onderzoeken verleden en heden en proberen verwachtingen voor de toekomst te schetsen. Helaas is garantie niet verzekerd: de Bijlmer in Amsterdam werd ontworpen om stadsbewoners lucht, licht, groen en ruimte te bieden, maar veranderde al snel in een probleemwijk. 

Welke idealen hebben wij voor de toekomstige leefomgeving en hoe zet je deze idealen om in realistische plannen? Hoe gaan we om met zorg, ouderenhuisvesting, dynamische gezinssamenstellingen door echtscheiding? Wonen we straks allemaal in de stad, en hoe zorgen we voor een goede kwaliteit van leven voor iedereen? Het reguleren van hitte, waterberging en schone lucht in de stad wordt immers een steeds grotere opgave.

Werken we straks allemaal vanuit huis? Gebruiken we in de toekomst alleen nog maar groene energie? Hoeveel grondstoffen en voedsel gebruiken we, hoe gaan we om met produceren versus consumeren? Hoe reizen we in de toekomst? En gaan we nog naar school? Hoe drukt de steeds groter wordende rol van technologie een stempel om onze samenleving? Hebben we straks een eigen robot, leven we in een virtuele wereld?

Genoeg om samen over na te denken…

Leerinhouden

  • Leven in de toekomst
  • Wonen, werken, recreëren
  • Duurzame vormgeving van onze leefomgeving
  • Verleden, heden en toekomst
  • Mens en leefomgeving
  • Invloed factoren op toekomstige leefomgeving, zoals: woningbouw, infrastructuur, natuur, zorg, voedselproductie, energiebronnen, robotisering, technologische vooruitgang etc.

Inspirerende bronnen over het thema ‘Wonen, werken en recreëren’